1. okt - Generasjonsgudsteneste med konfirmantjubileum i Breim kyrkje


Dato: 01.10.17

Søndag 1. oktober kl 11.00

17. søndag i treeiningstida
Joh 11, 17-29
"Jesus vekkjer opp Lasarus"

Generasjonsgudsteneste med konfirmantjubileum

v/ Liturg Tore Myklebust

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet

Nattverd


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar