24. september - Generasjonsgudsteneste i Sandane kyrkje


Dato: 24.09.17

Søndag 24. september kl 15.00 NB. kl. 15.00

16. søndag i treeiningstida
Mark 7,31-37
"Jesus sa til den døve:Effata"

v/ Liturg Tore Myklebust og Vidar Bjotveit

Konfirmantane deltek

Avsluttning av konfirmanthelga på Nesholmen

Takkoffer til konfirmantarbeidet


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar