17. september - Generasjonsgudsteneste i Vereide kyrkje


Dato: 17.09.17

Søndag 17. september kl 11.00

15. søndag i treeiningstida
Matt 7,24-28
Reformasjonstema 2
"Skaparverket er ikkje til sals"

v/ Liturg Vidar Bjotveit

Presentasjon av konfirmantane "Gloppen 2018"

Kyrkjekoret tek del

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar