17. september - Generasjonsgudsteneste i Hyen kyrkje


Dato: 17.09.17

Søndag 17. september kl 11.00

15. søndag i treeiningstida
Matt 7,24-28
Reformasjonstema 2
"Skaparverket er ikkje til sals"

v/ Liturg Tore Myklebust

Presentasjon av konfirmantane "Hyen 2018"

Utdeling av bok til 4-åringane

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet

Kyrkjekaffi


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar