10. september - Generasjonsgudsteneste i Breim kyrkje


Dato: 10.09.17

Søndag 10. september kl 11.00

Vingardssøndag
14. søndag i treeiningstida
1. Pet 4,12-19
" Når ein kristen lid"

Presentasjon av konfirmantane "Breim 2018"

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar