27. august - Gudsteneste i Vereide kyrkje


Dato: 27.08.17

Søndag 27. august kl 11.00

12. søndag i treeiningstida
Ef 2, 1-10
Reformasjonstema
"Båden åleine"

v/ Liturg Vidar Bjotveit

Musikarar tek del

Nattverd

Takkoffer til Tro og medier


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar