27. august - Generasjonsgudsteneste i Breim kyrkje


Dato: 27.08.17

Søndag 27. august kl 11.00

12. søndag i treeiningstida
Ef 2, 1-10
Reformasjonstema
"Båden åleine"

Utdeling av bok til 4-åringane

v/ Liturg Tore Myklebust

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet


« tilbake
Innhald Planleggja Aktivitetar