Hyen kyrkjelyd


Medlemer i soknerådet : 2015-2019:

 

Solveig Hope

Leiar /FR

 905 38 304

Anne Kristin Risøy Eimhjellen

Sekr.

 

Magnhild Solheim

TRU /vara FR

 

Narve Eimhjellen

Kass/FR

 

Edit Anne Aa

n.leiar

 

Tove Kristin Holme

 

 

Benny Andre Aasen

 

 

 

Sokneprest: Tore Myklebust

Innhald Planleggja Aktivitetar