Hyen kyrkjelyd


Medlemer i soknerådet : 2019-2023:

 

 Kurt Djupvik

 

Leiar og vara
til Fellesrådet

 90206828

@

 Anne Turid Aa

 

Nestleiar                      

TRU-kontakt

 48869490

@

 Sølvi Sæther

 

Sekretær

 47755440

 

@

 Narve Eimhjellen

 

 Kasserar

Fellesrådet

 95733026

@

 Aud Kari Solheim

 

 Fellesrådet

 97752430

 

@

Gerd Heimsæther Aa

 Kontakt  til Diakoninemnda

 99506180

 

@

Jon Egil Gjengedal

 

 

 1.       vara

Konfirmant-kontakt

 90270057

 

@

 Solveig Hope

 

 2.       vara

 90538304

@

 Tore Myklebust

 

Sokneprest

Fellesrådet

45601260

@

 

 

 

Diakoninemnda i Hyen

 

Margret Aa Djupvik

 

Leiar /kontakt

91697237

@

Sigrid Ommedal

 

 

99233575

@

 Liv Øygard Solheim

 

 

95861820

 

 Marta Gjengedal

 

 

95869244

 

 

 

 

 

 

 

Innhald Planleggja Aktivitetar