Dåp


        
  

Ved dåp skal dette skjemaet fyllast ut og sendast til soknepresten i det soknet dåpen skal vere.
Alternativt kan skjemaet sendast til kyrkjeverja i Gloppen.

Sjå fleire opplysningar om korleis du får tak i prestane oppe til høgre.

Hjelp til "Dåpsarbeidet"

 

                   

Innhald Planleggja Aktivitetar