LENKER


Lokale lenker:
Gloppen kommune:  
Firda Tidend:
Sandane KFUK-KFUM speidarane
http://kfuk-kfum-speiderne.no/sandane
Normisjon, Sogn og Fjordane: http://normisjon.no/sognfjordane/
KFUK-KFUM, Fjordane krins: http://kfuk-kfum.no/side16

Andre lenker:
Bibelen, - Det Norske Bibelselskap, med ord for dagen og heile Bibelen utlagt på nettet! 
Bjørgvin bispedøme:
http://kirken.no/bjorgvin

Innhald Planleggja Aktivitetar