Breim kyrkjelyd


Medlemer i soknerådet 2019-2023:

Faste medlemmer Telefonummer Epost
Audhild Bogstad 97024913 @
Jan Arve Søvde 99728058 @
Ove-Bjørnar Høylo 99410614 @
Venke Kollbotn 97777383 @
Ragnhild Olina S. Flølo 94192515 @
Venke Raad Larsen 99495860 @
Tore Myklebust 45601260 @
     
Varamedlemmer    
Oddrun-Karin Midtkandal 95808293 @
Ragna Førde 98659599 @
Hugleik Olav Almenning 90984461 @
Juni Margrete S. Flølo 96013619 @
     
Innhald Planleggja Aktivitetar