Bryllaup


Sommaren er høgsesong for bryllaup. Hugs å ta kontakt med presten i god tid for å avtale kvar og når de ønskjer å gifte dykk. Og det er viktig å vere klar over at no skal alle papir i samband med vigsel levarast til FOLKEREGISTERET der ein av brudefolka bur. 
Ordninga for vigsel gjev brudeparet høve til å setje eit personleg preg på den kyrkjelege handlinga i nært samarbeid med prest og organist, ein kan m.a. velje mellom fleire skriftlesingar, og leggje inn ulike innslag med musikk og/eller symbolhandlingar som å tenne lys. For meir informasjon og nedlasting av ordning for vigsel, sjå:

 
Den norske kyrkja

Vigselbrosjyre Kyrkjerådet 2012

Om vigsel

Ordning for vigsel

Her kan du sjølv registrere vigsla: https://minkirkeside.no/gloppen

Skjema. Vi ønskjer kyrkjeleg vigsel

Innhald Planleggja Aktivitetar