Arkiv

Referat Årsmøte - Årsrekneskap/balanse 2013

(12.03.2014) -

Prestegarden skal oppgraderast

(29.01.2014) -

Vart utnemnd til Ertebiskop av Vereide

(29.01.2014) -

Sluttfører dugnadsarbeidet på Fredly

(24.08.2013) -

- 850-års jubileet har vore festleg

(04.06.2013) -

Festpel Satelitten Sunnivareisa 2013 vert sjøsett 1. juni. Bli med!

(29.05.2013) - I byrjinga av juni samlast unge utøvarar frå Bergen, Kinn, Selje og Gloppen om det musikalske, liturgiske og dramatiske materialet som den Heilage Sunniva ber med seg. Den kunstnarlege kjernen i reisa er eit bestillingsverk av komponisten Therese Birkelund Ulvo og nye tekstar av dramatikaren Maria Tryti Vennerød.

Otto Ose har laga jubileumsverk

(29.05.2013) -

Tre år med førebuingar kulminerer i storslagen feiring

(15.05.2013) -

Førebur ei reise i St. Sunniva si verd

(14.05.2013) - Det har vore planlagt i mange månader allereie. Det er slett ikkje rart når historia om St. Sunniva skal forteljast og knytast til 850 år jubileet for Vereide kyrkje.

Nytt frå kyrkjeverja - Personalet

(17.04.2013) -

Nytt frå kyrkjeverja - Fredly kyrkjegard

(17.04.2013) -

90 år med Sandane bedehus

(12.04.2013) - – Sal har vore drøfta fleire gongar, men Sandane Normisjon vil ta vare på bedehuset, seier leiar Ingrid Aske.

- Ei oppleving å synge Messias

(26.03.2013) -

Kyrkjebladet 2012

(26.04.2012) - Her kan du finne gamle kyrkjeblad frå Gloppen prestegjeld. Klikk på lenkene under for å opne kyrkjeblada.

Legg opp til storstila jubileumsfeiring

(20.02.2013) -

Innhald Planleggja Aktivitetar