Arkiv

Glimt frå første ordinære gudstenester igjen

(26.05.2020) -

Korleis vert det å gå i kyrkja framover?

(20.05.2020) - Endeleg kan vi møtast til gudstenester igjen! For at dette skal kunne gjennomførast best mogeleg, er vi nøydde å ta førehandsreglar. Ver venleg og les teksten under.

Kyrkjekontoret opna igjen 11. mai

(11.05.2020) -

Til festarar av graver i Eimhjellen

(21.04.2020) -

Musikkvideo "Viss alt hadde vært som vanlig"

(06.04.2020) -

Påskeaftan-refleksjon ved Sigurd Vengen

(11.04.2020) - Alt no, men enno ikkje.

Refleksjon skjærtorsdag ved diakonen

(09.04.2020) -

Ei påskehelsing frå Gloppen sokneråd

(07.04.2020) -

Fasteaksjonen 2020

(23.03.2020) -

Kyrkjeverja informerar

(31.01.2020) - For tida er vi i gang med gjennomgang og oppdatering av gravregisteret for heile Gloppen. Difor vil alle som har eit festeansvar for graver ta imot faktura på gravleige.
Under forklarar vi litt om kva reglar som gjeld ved feste av grav.

Konfirmasjonar 2020

(27.05.2019) -

Etter visitasen 2019

(14.06.2019) -

Kyrkjeblad 2018

(13.02.2019) -

Konfirmantsamtale i Hyen kyrkje 29. april

(30.04.2018) -

Kyrkjebladet 2017

(09.03.2018) -

Innhald Planleggja Aktivitetar