Tilsette og leiarar i soknerådet


GLOPPEN SOKN
Beate Kornberg tlf. 909 43 304
Kyrkjetenar: Benny Aasen, mobil 950 22 917

BREIM SOKN
Leiar i soknerådet og kontorsekretær:
Venke Kollbotn, tlf. 977 77 383
Kyrkjetenar: Audhild Bogstad, tlf. 970 24 913

HYEN SOKN
Solveig Hope Tlf: 905 38 304
Kyrkjetenar: Ola Jan Birkeland
tlf 57 86 98 32/975 91 747

Sokneprest i Gloppen
Vidar Bjotveit

e-post: vidar.bjotveit@gloppen.kyrkja.no
Kyrkjekontoret, Åsavegen 130, 6823 Sandane
Tlf 958 80 030. Ta kontakt for avtale.

Sokneprest i Breim og Hyen
Tore Myklebust
e-post: tore.myklebust@gloppen.kyrkja.no
Kyrkjekontoret, Åsavegen 130, 6823 Sandane
Kontortid: Etter avtale. Mobil: 456 01 260

Kyrkjeverje:
Audun Mundal
Kyrkjekontoret, Åsavegen 130, 6823 Sandane
Tlf 57 86 56 16 mobil: 911 77 823

e-post: audun.mundal@gloppen.kyrkja.no

Leiarar for trusopplæringa:
Lars-Bjarte Osland
Mobil 990 03 077

Ingrid Bjørnereim
Mobil 988 03 053

Diakon:
Ingebjørg Isane Fure
Tlf: 966 18 048
ingebjorg.fure@gloppen.kyrkja.no
Kyrkjekontoret, Åsavegen 130, 6823 Sandane

Kantor:
Anders Rinde,
Mobil 997 20 238
E-post:
anders.rinde@gmail.com

Kontor i Sandane kyrkje, Åsavegen 130, 6823 Sandane


Organist:
Janne Øisang Grinaker
Mobil: 920 25 472
E-post: Jannegrinaker@hotmail.com

 

Gravar og kyrkjegardsarbeidar:
Ivar Hjelle, tlf 57 86 58 89, mobil 970 76 668
Benny Andre Aasen, tlf 950 22 917

Gloppen kyrkjekontor:
Åsavegen 130, Sandane (sjå Gloppen kyrkjelege fellesråd på kartet)
Tlf 57 86 56 16

 

Innhald Planleggja Aktivitetar