Tilsette og leiarar i soknerådet


GLOPPEN SOKN
Beate Kornberg tlf. 909 43 304
Kyrkjetenar: Benny Aasen, mobil 950 22 917

BREIM SOKN
Leiar i soknerådet og kontorsekretær:
Venke Kollbotn, tlf. 977 77 383
Kyrkjetenar: Audhild Bogstad, tlf. 970 24 913

HYEN SOKN
Solveig Hope Tlf: 905 38 304
Kyrkjetenar: Ola Jan Birkeland
tlf 57 86 98 32/975 91 747

Sokneprest i Gloppen
Vidar Bjotveit
Kontor i Sandane kyrkje, Åsavegen 130, 6823 Sandane
Tlf 958 80 030. Ta kontakt for avtale.

Sokneprest i Breim og Hyen
Tore Myklebust
Kontorstad: Prestebustaden i Breim, 6827 Breim /
Sandane kyrkje, Åsavegen 130, 6823 Sandane
Kontortid: Etter avtale. Mobil: 456 01 260

Kyrkjeverje:
Kurt Djupvik
Kontor i Sandane kyrkje, Åsavegen 130, 6823 Sandane
Tlf 57 86 56 16 fax: 57 86 56 47 mobil: 902 06 828
kurt.djupvik@gloppen.kyrkja.no

Leiarar for trusopplæringa:
Lars-Bjarte Osland
Mobil 990 03 077

Ingrid Bjørnereim
Mobil 988 03 053

Kantor:
Anders Rinde,
Tlf: 57 86 71 44 , mobil 997 20 238
E-post:
anders.rinde@gmail.com
Vereide kyrkje, tlf 57 86 93 06

Gravar og kyrkjegardsarbeidar:
Ivar Hjelle, tlf 57 86 58 89, mobil 970 76 668
Benny Andre Aasen, tlf 950 22 917

Kyrkjekontoret i Sandane Kyrkje:
Opningstid: Tysdag-onsdag-torsdag
frå kl 10.00-13.00
Tlf 57 86 56 16
Elles etter nærare avtale

 

Innhald Planleggja Aktivitetar