Om sokneråda


GLOPPEN SOKN
Leiar i soknerådet:
Berit Aasebø Hauge tlf. 934 99 289

Kyrkjetenar: Benny Aasen, mobil 950 22 917

Kyrkja i Gloppen på Facebook


BREIM SOKN

Leiar i soknerådet:
Audhild Bogstad, tlf. 970 24 913

Kyrkjetenar: Audhild Bogstad, tlf. 970 24 913

Breim sokn på Facebook


HYEN SOKN
Leiar i soknerådet:
Kurt Djupvik Tlf: 902 06 828

Kyrkjetenar: Ola Jan Birkeland
tlf 57 86 98 32/975 91 747

Hyen sokn på Facebook

 

Innhald Planleggja Aktivitetar