Kyrkjeleg fellesråd


 

 

 

KONSTITUERING AV GLOPPEN KYRKJELEGE FELLESRÅD 2015 - 2018

Leiar : May- Britt Kjærland Indrebø, Gloppen sokn.
Nestleiar: Narve Eimhjellen, Hyen Sokn.
Leiar i Administrasjonsutvalet: Ingemar Sårheim, Breim sokn.
Medlem: Solveig Hope, Hyen sokn.
Medlem: Ingrid Gloppestad Hjelle, Breim sokn. Leiar i Trusopplæringsutvalet.
Medlem: Oddgeir Leirgul. Gloppen sokn.
Gloppen kommune sin representant: Per Ståle Husevåg.

 

ARBEIDSUTVALET I FELLESRÅDET

Leiar: May-Britt Kjærland Indrebø
Nestleiar : Narve Eimhjellen
Leiar i Adm. Ingemar Sårheim


BYGGENEMNDA FOR KONTORTILBYGGET

Leiar : Ingemar Sårheim
Paul Rune Daviknes
Per Ståle Husevåg


TRUSOPPLÆRINGSUTVALET

Leiar : Ingrid Gloppestad Hjelle, Breim sokn.
Nestleiar: Annemieke Koopmans, Gloppen sokn.
Beate Kornberg, Gloppen sokn.
Audhild Bogstad, Breim sokn.
Medlem: Magnhild Anne Solheim, Hyen sokn.
Spr. Vidar Bjotveit.
Spr. Tore Myklebust

Vara: Solveig Hope, Hyen sokn.
Vara: Magni Evebø Sand, Gloppen sokn

 

 

Innhald Planleggja Aktivitetar