Kyrkjeleg fellesråd


KONSTITUERING AV GLOPPEN KYRKJELEGE FELLESRÅD 2019 - 2023

Leiar: Bjørn Aurlien, Gloppen sokn.
Nestleiar: Narve Eimhjellen, Hyen Sokn.
Leiar i Administrasjonsutvalet: Jan Arve Søvde, Breim sokn.
Medlem: Aud Karin Solheim, Hyen sokn.
Medlem: Venke Raad Larsen, Breim sokn.
Medlem: Oddhild Almenning Voll. Gloppen sokn.
Gloppen kommune sin representant: Bernt Reed.

ARBEIDSUTVALET I FELLESRÅDET

Leiar: Bjørn Aurlien
Nestleiar : Narve Eimhjellen
Leiar i Adm: Jan Arve Søvde

TRUSOPPLÆRINGSUTVALET

Leiar: Eivind Nilsen, Gloppen sokn.
Nestleiar: Oddhild Almenning Voll, Gloppen sokn.
Medlem: Venke Raad Larsen, Breim sokn.
Medlem: Anne Turid Aa, Hyen sokn.
Spr. Vidar Bjotveit.
Spr. Tore Myklebust

Innhald Planleggja Aktivitetar