Fin start på gudstenester 

Kyrkjedøra er opa igjen! Vereide kyrkjeKyrkjedøra var opa igjen - etter eit langt mellomrom.

Endeleg kunne vi samlast til gudstenester igjen! Det vart ein fin og forsiktig start på ordinære gudstenester i Hyen Kristi himmelfartsdag 21. mai, og søndag 24. mai i Gimmestad og i Vereide kyrkje, der det var teke omsyn til smittevernreglane. Sjå fleire glimt frå gudstenestene på denne sida. 

Info om gudstenester i pinsa kjem snart. 


 


Konfirmasjonar 2020 nye datoar:

5. september: Gimmestad
13. september: Breim
19. september: Vereide
4. oktober : Hyen

Klikk for å lese hele artikkelen
Kyrkja i Gloppen og korona-situasjonen
Info om samtaler, gudstenester, gravferd, dåp, viglser og konfirmasjonar.   Les meir
Klikk for å lese hele artikkelen
Skriv bøner og be på be.kirken.no
På bøneveggen kan ein skrive bøner og knytte det til lokalkyrkja. Du kan også kontakte tilsette for å få forbøn.  Les meir
Klikk for å lese hele artikkelen
Gjevarteneste
Kan du tenkje deg å støtte arbeidet i Gloppen, Hyen eller Breim sokn ved å bli fast gjevar?  Les meir
Innhald Planleggja Aktivitetar